THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: LƯƠNG KIM PHỤNG
  • Năm thiết kế: 2018
  • Năm hoàn thành: 2018
  • Quy mô: Nhà phố 3 tầng + tầng thượng
  • Diện tích đất: 64m2
  • Địa chỉ: Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

 

Call Now