THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Lương Kim Phụng

ĐỊA CHỈ: Quận 7, TP.HCM

KHÁI TOÁN HOÀN THIỆN: 2 tỷ đồng