THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Kim Nhật Thanh

ĐỊA CHỈ: Cần Thơ

QUY MÔ: 2 tầng