THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Kim Nhật Thanh

ĐỊA CHỈ: Cần Thơ

QUY MÔ: 2 tầng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Call Now