THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: HÀ THỊ LẠC
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2020
  • Quy mô: 2 tầng
  • Diện tích đất: 200 m2
  • Diện tích xây dựng: 126 m2
  • Địa chỉ: Sầm Sơn, Thanh Hóa

Call Now