THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Cao Minh Sơn

ĐỊA CHỈ: Cần Thơ

QUY MÔ: 3 tầng

KHÁI TOÁN HOÀN THIỆN: 3,3 tỷ đồng