THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: CAO MINH SƠN
  • Quy mô: Nhà mái thái – 3 tầng
  • Địa chỉ: Cần Thơ

 

Call Now