VÕ THANH BÌNH

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:

________

ĐỊA CHỈ: Tân Phú – Hồ Chí Minh
QUY MÔ CÔNG TRÌNH: 3 tầng
TỔNG DIỆN TÍCH: 230 m2
KHÁI TOÁN PHẦN THÔ: 759 triệu đồng
KHÁI TOÁN TOÀN BỘ: 1.32 tỷ đồng