class="post-template-default single single-post postid-11053 single-format-standard no-slider content-n mob-menu-slideout-over" layout='1'>

CHỦ ĐẦU TƯ: NGUYỄN BÁ TRƯỜNG

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:

 


________

MÃ SỐ KHÁCH HÀNG: NP-1805
ĐỊA CHỈ: Lạng Sơn
QUY MÔ CÔNG TRÌNH: 3 tầng
DIỆN TÍCH: 322 m2
KHÁI TOÁN PHẦN THÔ: 1.1 tỷ đồng
KHÁI TOÁN TOÀN BỘ: 2 tỷ đồng

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH