CHỦ ĐẦU TƯ: HUỲNH MINH LÂM

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:

 


________
MÃ SỐ KHÁCH HÀNG: BT-F71418
ĐỊA CHỈ: Phú Quốc
QUY MÔ CÔNG TRÌNH: 2 tầng
DIỆN TÍCH: 781 m2
KHÁI TOÁN PHẦN KHÔ: 2.6 tỷ đồng
KHÁI TOÁN TOÀN BỘ: 4.5 tỷ đồng

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH