CHỦ ĐẦU TƯ: PHAN QUANG THỊNH

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:

 

 
________
MÃ SỐ KHÁCH HÀNG: NP-F5456
ĐỊA CHỈ: Quận 12, TP.HCM
QUY MÔ CÔNG TRÌNH: 3 tầng
DIỆN TÍCH: 213m2
KHÁI TOÁN PHẦN KHÔ: 702.9 TRIỆU ĐỒNG
KHÁI TOÁN TOÀN BỘ: 1,22 TỶ ĐỒNG

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH