THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Trần Xuân Huy

ĐỊA CHỈ: Biên Hòa
QUY MÔ: 3 tầng
KHÁI TOÁN HOÀN THIỆN: 1,5 tỷ đồng