THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Sen Việt Apartment & Hotel

ĐỊA CHỈ: Quảng Bình
QUY MÔ: 5 tầng