THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Phan Nhật Trạng

ĐỊA CHỈ: Cần Thơ
QUY MÔ: 3 tầng
TỔNG DIỆN TÍCH: 568 m2