THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Trịnh Ngọc Mỹ

ĐỊA CHỈ: Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
QUY MÔ: 3 tầng
TỔNG DIỆN TÍCH: 207 m2