THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Huệ Hoa

ĐỊA CHỈ: TP.HCM
QUY MÔ: 1 tầng
KHÁI TOÁN HOÀN THIỆN: 458,8 triệu đồng/