THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Ông Huệ Hoa

ĐỊA CHỈ: Quận 10, TP.HCM

QUY MÔ: 1 tầng

NĂM THIẾT KẾ: 2019