THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Trần Thị Kim Văn

ĐỊA CHỈ: Cần Thơ
QUY MÔ: 2 tầng