THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: TRẦN THỊ KIM VĂN
  • Năm thiết kế: 2018
  • Năm hoàn thành: 2018
  • Quy mô: Nhà mái thái – 2 tầng
  • Diện tích đất: 460m2
  • Địa chỉ: Quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ

 

Call Now