THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Trần Khắc Hưng

ĐỊA CHỈ: Buôn Ma Thuột

QUY MÔ: 4 tầng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Call Now