Thiết bị điện ART DNA

Công tắc – ổ cắm cao cấp ART DNA

Nhắc đến các sản phẩm về ổ cắm–công tắc cao cấp, không thể không nhắc đến bộ sưu tập Công tắc Ổ cắm cao cấp của thương hiệu Art DNA. Dùng cho các công trình sang trọng cao cấp, sản phẩm được thiết kế của nhà thiết kế công nghiệp hàng đầu thế giới MICHEAL YOUNG.

Xuất xứ: Đức.

A38-K01A

Giá: 120.000 đ

Công tắc LED đơn, 1 chiều

Màu trắng, vàng.

A38-K02A

Giá: 155.000 đ

Công tắc LED đôi, 1 chiều

Màu trắng, vàng.

A38-K03A

Giá: 180.000 đ

Công tắc LED ba, 1 chiều

Màu trắng, vàng.

A38-K04A

Giá: 200.000 đ

Công tắc LED bốn, 1 chiều

Màu trắng, vàng.

A38-C06

Giá: 150.000 đ

Ổ cắm đa năng 16A

A38-C06E16

Giá: 500.000 đ

Ổ cắm đa năng + sạc USB 5V

A38-JAC16

Giá: 160.000 đ

Ổ cắm + công tắc

A38-K16

Giá: 170.000 đ

Công tắc chuông

A38-K23

Giá: 620.000 đ

Cảm biến chuyển động

A63-K01A

Giá: 64.000 đ

Công tắc đơn, 1 chiều

Màu: Trắng

A63-K02A

Giá: 96.000 đ

Công tắc đôi, 1 chiều

Màu: Trắng

A63-K03A

Giá: 130.000 đ

Công tắc ba, 1 chiều

Màu: Trắng

A63-K04A

Giá: 160.000 đ

Công tắc bốn, 1 chiều

Màu: Trắng

A63 - C06

Giá: 120.000 đ

Ổ cắm đa năng 16A

A63-JAC16

Giá: 160.000 đ

Ổ cắm + công tắc

A63-C06E24

Giá: 550.000 đ

Ổ cắm đa năng + sạc USB 5V

A85-K01A

Giá: 120.000 đ

Công tắc đơn, 1 chiều

A85-K02A

Giá: 165.000 đ

Công tắc đôi, 1 chiều

A85-K03A

Giá: 210.000 đ

Công tắc ba, 1 chiều

A85-K04A

Giá: 255.000 đ

Công tắc bốn, 1 chiều

A85-2MCO3

Giá: 255.000 đ

Ổ cắm đôi

C9-K01A

Giá: 105.000 đ

Công tắc đơn, 1 chiều

C9-K02A

Giá: 145.000 đ

Công tắc đôi, 1 chiều

C9-K03A

Giá: 185.000 đ

Công tắc ba, 1 chiều

C9-K04A

Giá: 225.000 đ

Công tắc bốn, 1 chiều

C9-2MC03

Giá: 245.000 đ

Ổ cắm đôi

Call Now