THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT:  PHAN THỊ THU SƯƠNG
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2021
  • Quy mô công trình: 5 tầng – 415m2
  • Địa chỉ: thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An

Call Now