THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: PHẠM QUÝ HƯNG
  • Năm thiết kế: 2014
  • Năm hoàn thành: 2014
  • Diện tích đất: 2
  • Diện tích xây dựng: 2
  • Địa chỉ: Hạ Long

Call Now