THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN VĂN ĐỒNG
  • Năm thiết kế: 2015
  • Năm hoàn thành: 2015
  • Địa chỉ: Cam Ranh, Khánh Hòa

Call Now