THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN TRƯỜNG PHÁT
  • Quy mô: cải tạo nhà phố 2 tầng</>
  • Địa chỉ: TP.HCM

Call Now