THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Nguyễn Thục Dung

ĐỊA CHỈ: TP. Hồ Chí Minh
QUY MÔ: 3 tầng
KHÁI TOÁN HOÀN THIỆN: 1,5 tỷ đồng