THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ
  • Quy mô: 2 PN
  • Năm thiết kế: 2021
  • Năm hoàn thành: 2021
  • Địa chỉ: Chung cư Hà Đô, Quận 10, TP.HCM

Call Now