THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Nguyễn Thị Phương Mai

ĐỊA CHỈ: Bình Tân

QUY MÔ: 3 tầng

KHÁI TOÁN HOÀN THIỆN: 2 tỷ đồng