THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI
  • Năm thiết kế: 2014
  • Năm hoàn thành: 2015
  • Quy mô: Nhà phố 5 tầng
  • Địa chỉ: Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

Call Now