THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN THỊ NGỌC MỸ
  • Năm thiết kế: 2018
  • Năm hoàn thành: 2018
  • Quy mô: Biệt thự phố – 5 tầng
  • Diện tích đất: 129m2
  • Địa chỉ: Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

Call Now