THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Nguyễn Thị Ngọc Mỹ

ĐỊA CHỈ: TP.HCM

QUY MÔ: 4 tầng