• CĐT: NGUYỄN THỊ NGỌC MỸ
  • Năm thiết kế: 2018
  • Năm hoàn thành: 2018
  • Quy mô: nhà phố 5 tầng_80 m²
  • Địa chỉ: Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

Call Now