THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN THỊ MINH TRANG
  • Quy mô: 3 tầng
  • Năm thiết kế: 2015
  • Năm hoàn thành: 2015
  • Địa chỉ: Phú Yên

Call Now