THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN THỊ KIM THOA
  • Năm thiết kế: 2015
  • Năm hoàn thành: 2015
  • Quy mô công trình: Biệt thự 4 tầng
  • Địa chỉ: Đà Nẵng

Call Now