THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN THỊ CẨM HƯƠNG
  • Năm thiết kế: 2015
  • Năm hoàn thành: 2015
  • Quy mô công trình: Biệt thự
  • Địa chỉ: Tiền Giang

Call Now