THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Nguyễn Tấn Hưng

ĐỊA CHỈ: Bình Thạnh, TP.HCM

QUY MÔ: 5 tầng

KHÁI TOÁN HOÀN THIỆN: 1,4 tỷ đồng