THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Nguyễn Minh Thu Thảo

ĐỊA CHỈ: TP.HCM
QUY MÔ: 4 tầng