THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN HOÀNG PHI
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2020
  • Quy mô: nhà phố 2 tầng_379 m2
  • Địa chỉ: huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

Call Now