THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN HOÀNG PHI
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2020
  • Quy mô: Biệt thự 2 tầng
  • Diện tích đất: 407,1m2
  • Địa chỉ: Huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

Call Now