THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN CAO LONG
  • Năm thiết kế: 2014
  • Năm hoàn thành: 2014
  • Quy mô công trình: Nhà phố 3 tầng
  • Địa chỉ: Quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

Call Now