THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGÔ PHẠM HẠNH DUYÊN
  • Năm thiết kế: 2018
  • Năm hoàn thành: 2018
  • Quy mô: Nhà phố 4 tầng
  • Diện tích đất: 120m2
  • Địa chỉ: Quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Call Now