• CĐT: NGÔ PHẠM HẠNH DUYÊN
  • Năm thiết kế: 2018
  • Năm hoàn thành: 2018
  • Quy mô: nhà phố 3 tầng_120 m²
  • Địa chỉ: Quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Call Now