THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Ngô Hùng Trí

ĐỊA CHỈ:  TP.HCM

QUY MÔ: 6 tầng

NĂM THIẾT KIẾT: 2018

NĂM HOÀN THÀNH: 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Call Now