THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGÔ HÙNG TRÍ
  • Năm thiết kế: 2018
  • Năm hoàn thành: 2019
  • Quy mô: Nhà phố 6 tầng
  • Diện tích đất: 39,9m2
  • Địa chỉ:  Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh

 

Call Now