THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Ngô Hùng Trí

ĐỊA CHỈ:  TP.HCM
QUY MÔ: 6 tầng