THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Mai Hữu Thông

ĐỊA CHỈ: TP.HCM
QUY MÔ: 2 tầng
KHÁI TOÁN HOÀN THIỆN: 1 tỷ đồng