THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: MAI HỮU THÔNG
  • Năm thiết kế: 2018
  • Năm hoàn thành: 2018
  • Quy mô: Biệt thự đơn lập – 2 tầng
  • Diện tích đất: 305,5m2
  • Địa chỉ: Quân 12, thành phố Hồ Chí Minh

 

Call Now