THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: LÊ VĂN LƯỢNG
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2020
  • Quy mô: Căn hộ Moonlight Boulevard
  • Diện tích: 50m2
  • Địa chỉ: Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

Call Now