THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Lê Văn Lượng

ĐỊA CHỈ: Bình Tân

NĂM THIẾT KẾ: 2020

NĂM HOÀN THÀNH: 2020