THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: LÂM KIM DUNG
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2020
  • Quy mô: 2 tầng
  • Diện tích đất: m2
  • Diện tích xây dựng: m2
  • Địa chỉ: Tiền Giang

Call Now