THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: HUỲNH THỊ THU HƯƠNG
  • Năm thiết kế: 2015
  • Năm hoàn thành: 2015
  • Diện tích đất: m2
  • Diện tích xây dựng: m2
  • Địa chỉ: TP.HCM

Call Now