THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Dương Quang Hưng

ĐỊA CHỈ: Bình Dương
QUY MÔ: 4 tầng