THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: ĐINH VĂN ĐOÀN
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2020
  • Quy mô: Biệt thự 2 tầng
  • Diện tích đất: 198m2
  • Địa chỉ: Thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước

Call Now