THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: ĐINH TRƯỜNG GIANG
  • Quy mô: 2 tầng
  • Diện tích xây dựng: 264m2
  • Năm thiết kế: 2021
  • Năm hoàn thành: 2021
  • Địa chỉ: Bảo Lộc, Lâm Đồng

Call Now