THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: ĐINH THỊ MINH THUÂN
  • Năm thiết kế: 2018
  • Năm hoàn thành: 2018
  • Quy mô: Nhà phố 4 tầng
  • Diện tích đất: 57,2 m²
  • Địa chỉ: Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

Call Now