• CĐT: ĐINH THỊ MINH THUÂN
  • Năm thiết kế: 2018
  • Năm hoàn thành: 2018
  • Quy mô: nhà phố 4 tầng_57,2 m²
  • Địa chỉ: Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

Call Now