THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: CHU ĐÌNH HÙNG
  • Năm thiết kế: 2015
  • Năm hoàn thành: 2015
  • Địa chỉ: Củ Chi, Tp.HCM

Call Now