CĐT: Nguyễn Đình Hoài Vương

ĐỊA CHỈ: Cam Ranh, Khánh Hòa