THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: BÙI LÊ NGỌC DIỄM
  • Năm thiết kế: 2019
  • Năm hoàn thành: 2019
  • Quy mô: Nhà phố 3 tầng + tầng thượng
  • Diện tích đất: 68,6m2
  • Địa chỉ: Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

Call Now