VÕ THỊ KIỀU TIÊN

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:
________

ĐỊA CHỈ: Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
QUY MÔ:  3  tầng
TỔNG DIỆN TÍCH: 420 m2