HOÀNG THỊ KIM DUNG

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:
________

ĐỊA CHỈ: Hà Nội
QUY MÔ: 1 tầng
TỔNG DIỆN TÍCH: 98 m2