NGUYỄN THỊ XUÂN THỦY

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:
________

ĐỊA CHỈ: Cần Thơ
QUY MÔ: 3 tầng
TỔNG DIỆN TÍCH: 546  m2
KHÁI TOÁN PHẦN THÔ: 1,8  tỷ đồng
KHÁI TOÁN HOÀN THIỆN: 3,2  tỷ đồng