NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:
________

ĐỊA CHỈ: TP. Hồ Chí Minh
QUY MÔ: 5 tầng
TỔNG DIỆN TÍCH: 270 m2
KHÁI TOÁN HOÀN THIỆN: 1,8 tỷ đồng